Счетоводна компания „Фалкони” предлага цени, които са прозрачни и обосновани!

Ако извършваната дейност на представляваното от Вас дружество е в областта на търговията – аптека, дрогерия, магазин за хранителни стоки, магазин за нехранителни стоки или търговия на едро, то Вие сте намерили правилното място и достоен партньор за Вашия бизнес.

Месечната такса за  счетоводство  на всяко дружество зависи от: спецификата на дейността му, от ангажимента и отговорността , които ние поемаме да го представляваме пред държавните институции  по повод спазването на данъчното и осигурителното законодателство,  от информацията, която предоставяме и се ползва от неговите инвеститори, клиенти, доставчици  и трети лица, от необходимостта непрекъснато да поддържаме и развиваме компетентността си, така че да носим максимална полезност, сигурност и спокойствие на Клиентите ни и не на последно място цената се определят от:

 • Брой документи на месец
 • Брой осигурени лица

КРИТЕРИИ ЗА ФОРМИРАНЕ НА ЦЕНА ЗА МЕСЕЧНО ОБСЛУЖВАНЕ:

Брой документи на месец: Фирми с търговия на едро и дребно нерегистрирани по ЗДДС:
До 30 документа + 1 осигурено лице 100,00 лв.
До 50 документа + 1 осигурено лице 140, 00 лв.

 

Брой документи на месец: Фирми с търговия на едро и дребно регистрирани по ЗДДС:
До 30 документа + 1 осигурено лице 160,00 лв.
До 50 документа + 1 осигурено лице 200,00 лв.

Над 50 документа – изпратете запитване или ни посетете на място, след предварително уговорен час на телефн+359 888 213 981

 • В месечният абонамент е включено обслужване на едно осигурено лице, всяко допълнително осигурено лице ще добави по 10,00 лв.към месечният абонамент.
 • Годишно счетоводно и данъчно приключване  – 50%от месечният абонамент.

 Документ е всеки първичен документ по Закона за счетоводството, като това могат да бъдат – фактура, дебитно известие, кредитно известие, протокол, митническа декларация,  разписка, месечен касов отчет, а не стопанска операция.

► Осигурено лице е всяко лице, което се осигурява във фирмата по реда на Кодекса за социалното осигуряване – по трудов договор; собственик, осигурен като само осигуряващо се лице или договор за управление и контрол; както и лица, ангажирани в дружеството под формата на така нар. ” граждански договор”.

ОТСТЪПКИ ЗА КЛИЕНТИ НА МЕСЕЧЕН АБОНАМЕНТ:

 • Регистрация и дерегистрация по Закона за данък добавена стойност – 30,00 лв.
 • Годишно счетоводно и данъчно приключване –БЕЗПЛАТНО за новорегистрирани фирми, в първата година след вписването им в Търговският регистър.
 • При използване на складова програма от Възложителя с възможност за генериране на справки в подходящ формат, съвместим със софтуера на Изпълнителя отстъпки от месечната таксаот 10% до 20%.
 • Подаване на искания и представителство пред органите на НАП по повод на процедура за възстановяване на данък добавена стойност по смисъла на Закона за данък върху добавената стойност, когато от процедурата не е произлязла ревизиядо 2000 лв.  БЕЗПЛАТНО.
 • Подготовка на платежни за данъци и осигуровки в системата за електронно банкиране– БЕЗПЛАТНО.

ДОПЪЛНИТЕЛНО, ИЗВЪН МЕСЕЧНИЯТ АБОНАМЕНТ, ПРИ ПОИСКВАНЕ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, СЕ ЗАПЛАЩАТ СЛЕДНИТЕ УСЛУГИ:

 • Междинни счетоводни отчети ( Баланс, ОПР) и справки по критерии, зададени от възложителя – 30% от месечното възнаграждение.
 • Следене на срокове за плащане към доставчици и създаване на платежни нареждания, изплащане на заплати към служители чрез системата за електронно банкиране –по-договаряне.
 • Подготвяне на документи и представителство пред органите на НАП, НОИ и Инспекция по труда във връзка с проверки – 80,00 лв.
 • Подготвяне на документи и представителство пред органите на НАП, НОИ и Инспекция по труда във връзка с ревизии – 150,00 лв.
 • Счетоводни, данъчни и осигурителни консултации във връзка с международни договори, спогодби и регламенти – 30,00 лв. на всеки започнат астрономически час.
 • Подаване и публикуване на годишни финансови отчети на дружеството в Търговския регистър – 00 лв.
 • Подаване на искания и представителство пред органите на НАП по повод на процедура за възстановяване на данък добавена стойност  по смисъла на Закона за данък върху добавената стойност, когато от процедурата не произлязла ревизия и сумата за възстановяване е над 2000 лв.– 100,00 лв.

Забележка:  Посочените цени са ориентировъчни и „Фалкони” ЕТ  си запазва правото да сключва договори на различни цени от горепосочените в зависимост от спецификата на услугата и обема на документите.

За получаване на допълнителна информация за цените на предоставяните услуги или за цени на услуги, извън посочените, моля изпратете запитване или ни посетете на място, след предварително уговорен час на телефонн+359 888 213 981!