Счетоводна къща „Фалкони”  предлага цени, които са прозрачни и обосновани!

Ако бизнесът ви не изисква непрекъснато ползване на счетоводни услуги, бихте могли да ангажирате счетоводител еднократно – след края на всяка финансова година, когато идва време за годишните данъчни декларации и отчети. Този подход е приемлив за предприятия нерегистрирани по ЗДДС и нямащи персонал. Ако изберете да ползвате счетоводна услуга веднъж годишно, има възможност да пропуснете някоя новост в закона, свързана с данъчното облагане и така да изпуснете срокове, които да доведат до начисляването на глоби и наказания. Следва добре да пресметнете съотношението “риск от глоби” – “спестяване разходи за счетоводство”.

ЦЕНИ ЗА ЕДНОКРАТНО СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ:

  • Годишно счетоводно приключване – цената се определя от броя на документите през календарната година и спецификата на дейността на дружеството и включва: изготвяне и подаване на годишна данъчна декларация по ЗКПО в НАП, изготвяне и подаване на годишен финансов отчет в НСИ, публикуване на годишни финансови отчети в Агенция по вписванията.
  • Изготвяне и подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ– от 50,00 лв. до 120,00 лв. в зависимост от сложността.
  • Регистрация и дерегистрация по Закона за ДДС – 100,00 лв.
  • Счетоводни, данъчни и осигурителни консултации във връзка с международни договори, спогодби и регламенти –30,00 лв. на всеки започнат астрономически час.
  • Регистрация по Закона за защита на личните данни – 60,00 лв.

Забележка: Посочените цени са ориентировъчни и „Фалкони“ ЕТ  си запазва правото да сключва договори на различни цени от горепосочените в зависимост от спецификата на услугата и обема на документите.

За получаване на допълнителна информация за цените на предоставяните услуги или за цени на услуги, извън посочените, моля изпратете запитване или ни посетете на място, след предварително уговорен час на телефон +359 888 213 981!